Menu

Bestyrelsen

Kasserer
ingen img
Randi Rode
Ungdomsformand
ingen img
Jonna Schmidt
Materialeansvarlig
ingen img
Martin Hviid
Seniorrep.
ingen img
Anders Bentzen
Webmaster
ingen img
Philip Kristiansen
Erhvervsklub-/sponsoransvarlig
ingen img
Jens-Christian Olsen