Menu

Så det igen tid til at betale kontingent

image
17. september 2017 kl. 16:08

Så det igen tid til at betale kontingent.

husk det vigtigt for klubbens økonomi at kontingenterne bliver betalt , som alt i alt kommer alle i klubben til gode.

Hvis der er tvivl omkring kontingenterne kan man kontakte formanden på Mobil: 22 40 90 52 eller mail: jan.wensien@nypost.dk

 

Vh Bestyrelsen