Menu

Generalforsamling Såby Fodbold

image
18. januar 2018 kl. 21:33

 

 Der afholdes ordinær generalforsamling Mandag d. 12. Februar kl 19:30 i Tutten i Såby-hallen.

 

Bemærk at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg.

 

Der skal som minimum vælges en ny Formand og Ungdomsformand.

 

Mød frem og få indflydelse på fremtiden for din fodboldklub.

 

Dagsorden for en ordinær generalforsamling er:

1.    Valg af dirigent og 2 eller flere stemmetællere

2.    Formandens beretning

3.    Kassereren fremlægger revideret regnskab

4.    Indkomne forslag

5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 

Formand Jan Wensien (Genopstiller ikke)

Kasserer: Randi Rode (Villig til genvalg)
 

Ungdomsformand Jonna Schmidt (Genopstiller ikke)

Herre Senior rep.: Anders Bentzen (Villig til genvalg)

Materiale ansvarlig: Martin Hvid (Villig til genvalg)

WEB master: Philip Kristiansen (Genopstiller ikke)

Erhversklub/Sponsoransvarlig: Jens-Christian Olsen (Villig til genvalg)

 

6.    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

7.    Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse.