Menu

Generalforsamling 2020

image Generalforsamling 2020
22. februar 2019 kl. 17:36

Generalforsamling i Såby Fodbold.

 Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag d. 14. maj 2020 kl. 19.00

Sted:  ”Tutten” i Såby Hallen, Egevej 6, 4060 Kirke Såby

Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før afholdelse.                                
Alle indkomne forslag offentliggøres ved opslag på afdelingens opslagstavle 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

                         Mød frem og få indflydelse på fremtiden for din fodboldklub.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og 2 eller flere stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Erhvervsklubbens beretning v/Jens-Christian
 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  På valg er:          Jacob Stalfelt ( Modtager ikke genvalg )                                  
                            Niklas K. Østergaard (Modtager ikke genvalg)                                 
                            Søren Dahl-Pedersen ( Modtager ikke genvalg )                               
                            Lars Rossen ( Modtager genvalg )

        Udtrådt/udtræder :     Stine Stockmarr (Udtræder)
                                         Martin Hviid (udtrådt)
                                         Christian Stokholm (Udtræder)
                                         Jens-Christian Olsen (Udtræder)

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  På valg er: Connie Olsen
                   Henrik Vejlebo
 2. Evt.